جستجو
Filters
بستن

آموزش بافتنی – 17: چگونه یک نمونه مقیاس بافت، ایجاد و آن را اندازه گیری کنیم

چگونه یک نمونه مقیاس بافت، ایجاد و آن را اندازه گیری کنیم

بافتنی – آموزش پایه

قبل از شروع یک پروژه بافت، برای اطمینان از اینکه بافت شما، مطابق با مقیاس ارائه شده در الگوی بافت خواهد بود، باید یک نمونه کوچک، ببافید تا بتوانید مقیاس بافت را با آن، محک بزنید. یک نمونه مقیاس بافت، یک مربع کوچک از بافت می‌باشد که به شما می‌گوید با استفاده از یک نخ معین و میل‌هایی با سایز معین، در هر اینچ، چند دونه و چند رَج در بافت شما ایجاد می‌شود.

یک نمونه مقیاس بافت

 

بافت این نمونه کوچک، فقط چند دقیقه طول می‌کشد و شما مطلقاً از این کار پشیمان نخواهید شد. بسیاری از افراد، از این کار ساده، سر باز زده و مجبورند مثلاً روی یک ژاکتی که کوچکتر یا بزرگتر از اندازه ذکر شده در الگو در آمده است، ساعت‌ها وقت صرف نمایند.

چگونه یک نمونه مقیاس بافت، ایجاد کنیم

برای بافتنِ یک نمونه مقیاس بافت، از نخ و میل‌های بافتنی ذکر شده در الگوی بافتنی، استفاده کنید. ایده بدی نیست اگر سه جفت میل داشته باشیم: یک جفت میل، مطابق با اندازه ذکر شده در الگو، یک جفت میل با یک سایز بزرگتر، و در نهایت یک جفت میل با یک سایز کوچکتر.

نمونه مقیاس بافت

 

1 – به همان تعداد دونه‌هایی که در مقیاس بافت الگو ذکر شده (برای یک مربع 10 × 10 سانتی‌متر)، دونه سر بگیرید.  

2 – ساده ببافید (یک رَج از زیر و رَج بعدی از رو)، تا نمونه بافت شما از لبه سر انداخته شده تا خود میل بافتنی، یک مربع 10 × 10 سانتی‌متر یا 4 × 4 اینچ شود.

3 – دونه‌ها را کمی شل کور کنید. نخ را بریده و حدود 15 سانتی‌متر از انتهای نخ را باقی بگذارید. و نخ را از داخل دونه آخر بیرون بکشید.

توجه: اگر فکر می کنید شاید نخ کم بیاورید، پس از اتمام بافت نمونه، انتهای نخ متصل به کاموا را نبرید. بلکه نمونه مقیاس بافت خود را اندازه بگیرید و سپس نمونه بافت را باز کنید و مجدداً از نخ آن، برای بافت اصلی خود استفاده نمایید.

نمونه مقیاس بافت

 

چگونه یک نمونه مقیاس بافت را اندازه بگیریم

برای این کار، ابزاری به نام مقیاس دونه و میل بافتنی وجود دارد. اکنون زمان استفاده کردن از آن است. اگر یک چنین ابزاری ندارید، می‌توانید از یک خط کش یا متر استفاده کنید. قبل از اندازه‌گیری، نمونه بافت خود را بلاک کنید: اتوی بخار خود را روی نمونه بافت آورده و با اندکی تماس اتو با نمونه بافت، آن را بخاردهی نمایید. حال اگر نمونه بافت شما تا حدودی به داخل جمع شده، کناره‌های آن را کمی با دست بکشید تا اضلاع مربع شما، صاف و موازی با یکدیگر شود. حال بگذارید نمونه بافت، خشک شود و سپس آن را اندازه بگیرید. بلاک کردن، در الگوهای بافت خاصی مثل بافت پیچ، خیلی اهمیت دارد زیرا در این نوع بافت‌ها، کار بافته شده، کمی به سمت داخل جمع می‌شود.

1 – حال، نمونه بافت خود را روی یک سطح صاف قرار دهید. اندازه‌گیر مقیاس بافت را روی آن قرار دهید بطوریکه، شکاف L مانند آن، هم در جهت افقی و هم عمودی، در وسط قرار گیرد تا بتوانید دونه‌های بافت را هم در داخل رَج و هم به شکل ستونی، ببینید.

نمونه مقیاس بافت

 

2 – تعداد دونه‌ها را در فضای 2 اینچی افقی، و تعداد رَج‌ها را در فضای 2 اینچی عمودی، اندازه بگیرید.

3 – اعداد به دست آمده را به 2 تقسیم کنید. حاصل این تقسیم‌ها، تعداد دونه‌ها و رَج‌های بافت شما را در هر اینچ، مشخص می‌کند.

4 – اگر  الگوی بافت مورد نظر شما، تعداد معینی از دونه‌ها و رَج‌ها را در یک مربع به ضلع 4 اینچ (10 سانتی‌متر) بیان می‌کند، اعداد حاصل از تقسیم مرحله قبل را در 4 ضرب کنید تا بتوانید نمونه بافت خود را با آنچه در الگوی بافت ذکر شده، مقایسه کنید.

 

اگر نمونه بافت من با مقیاس ذکر شده در الگوی بافتنی، منطبق نباشد، باید چکار کنم؟

اگر تعداد دونه‌ها در نمونه بافت شما، بیش از آن چیزی است که در مقیاس بافت الگو ذکر شده، از میل‌هایی با یک سایز بزرگتر استفاده کنید. اگر تعداد دونه‌ها در نمونه بافت شما، کم‌تر از آن چیزی است که در مقیاس بافت الگو ذکر شده، از میل‌هایی با یک سایز کوچکتر استفاده کنید. یک نمونه دیگر ببافید و ان را دوباره اندازه بگیرید و در صورت لزوم، مجدداً میل بافتنی را به لحاظ سایز، تغییر دهید تا به مقیاس بافت مورد نظر خود برسید.

اینکه از هر دوجهتِ مقیاس دونه و رَج، توامان به هدف مورد نظر برسیم، مشکل است. اما رسیدن به مقیاس دونه بافت، مهم‌تر است. اگر مقیاس رَج شما کمی متفاوت از مقیاس بافت الگو در بیاید، مشکلی نیست، چون به خاطر داشته باشید که در حالت عمودی،  برای اینکه به قد لباس مورد نظر برسید، کافیست تعدد رَج‌ها را کم و زیاد کنید.

 

فهرست مقالات در بخش آموزش پایه بافتنی

1 -  آشنایی با ابزارها و نخ کاموا

2 -  آناتومی یک دونه بافت (قسمت اول)

3 -  آناتومی یک دونه بافت (قسمت دوم)

4 - چارت بافتنی

         1 - 4   چگونه یک چارت بافتنی را بخوانیم

         2 - 4   چگونه یک الگوی بافتنی را بخوانیم

         3 - 4   معنای مقیاس بافت در یک پروژه بافتنی

         4- 4   چگونه یک نمونه مقیاس بافت ایجاد و آن را اندازه‌گیری کنیم.

         5 - 4   مفهوم حلقه پشتی و حلقه جلویی در دستورالعمل‌های بافت

5 - روش‌های سر انداختن

         1 - 5   ایجاد اولین گره روی میل بافتنی

         2 - 5   سر انداختن با روش حلقه وارونه

         3 - 5   سر انداختن با دنباله

         4 - 5   سر انداختن با روش پیچ

         5 - 4   سر انداختن با روش بافت از زیر

6 - روش‌های کور کردن

         1- 6   کور کردن (بافت از زیر)

         2 - 6   کور کردن (بافت از رو)

         3 - 6   کور کردن با سه میل

         4 - 6   کور کردن زنجیری

7 - روش‌های دونه کم کردن

         1 - 7   کم کردن به روش CDD

         2 - 7   کم کردن به روش k2tog

         3 - 7   کم کردن به روش p2tog

         4 - 7   کم کردن به روش skp

         5 - 7   کم کردن به روش ssk

         6 -7   کم کردن به روش ssp

         7 - 7   کم کردن به روش psso

         8 - 7   کم کردن به روش k2tog tbl

8 - روش‌های دونه اضافه کردن

          1 - 8  اضافه کردن به روش kfb

          2 - 8   اضافه کردن به روش m1

          3 - 8   اضافه کردن با ژوته در بافت زیر

          4 - 8   اضافه کردن با ژوته در بافت رو

          5 - 8   اضافه کردن به روش pfb

          6 - 8   ژوته در بافت زیر

          7 - 8   ژوته در بافت رو

9 -     چگونه از زیر ببافیم

10 -   چگونه از رو ببافیم

11 -   چگونه گرد ببافیم

          1 - 11   میل بافتنی گرد

          2 - 11   میل بافتنی دو طرفه

12 -   کارهای پایانی در بافتنی

          1 - 12   چگونه بافت خود را بلاک کنیم

          2 - 12   درآمیختن دنباله‌های نخ اضافی داخل بافت

          3 -12   آموزش ریشه زدن در بافتنی

          4 - 12   آموزش بافت منگوله در بافتنی

          5 - 12   چگونه یک منگوله مخروطی روی کلاه یا بافت ایجاد کنیم.

          5 - 12   آموزش ایجاد جا دکمه وی بافتنی (قسمت اول)

          6 - 12   آموزش ایجاد جا دکمه وی بافتنی (قسمت دوم)

          7 - 12   آموزش ایجاد جا دکمه وی بافتنی (قسمت سوم)

          8 - 12   دوختن نامرئی درزهای افقی در بافتنی

          9 - 12   دوختن نامرئی درزهای عمودی در بافتنی

          10 - 12   دوختن نامرئی درزهای عمودی در بافت رکن یا ابری

          11 - 12   نحوه استفاده از کوک بخیه برای دوختن درزها

          12 - 12   دوخت نامرئی درزهای عمودی به افقی در بافتنی 

 

13 - تکنیک‌های خاص در بافتنی

           1 - 13   چگونه یک حباب برجسته روی بافت خود ایجاد کنیم

           2 - 13   چگونه یک نخ جدید به بافت خود اضافه کنیم.

           3 - 13   چگونه روی لبه‌های بافت، دونه بگیریم.

           4 - 13   مفهوم دستور k1b؛ "بافت از رَج زیر" در الگوهای بافت

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!