جستجو
Filters
بستن

آموزش بافتنی - 47: چگونگی گرفتن دونه‌ در رفته در بافتنی

آموزش بافتنی - مفاهیم پایه

چگونگی گرفتن دونه‌ در رفته در بافت از زیر، یک رج پایین‌تر

دونه در رفته در بافتنی، دونه‌ای است که از میل بافتنی بیرون افتاده است. دونه‌های در رفته ممکن است در جهت عمودی، تا چند رج باز شده و به بافت شما آسیب جدی بزنند؛ لذا خیلی مهم است که یاد بگیریم چگونه این مشکل را رفع کنیم.

وقتی با وضعیت دونه در رفته، در یک رج پایین‌تر از رج جاری مواجه می‌شوید، می‌توانید با کمک میل بافتنی، این مشکل را رفع کنید.

1 – بافتن دونه‌ها روی میل چپ را ادامه دهید تا به موقعیت مکانی دونه در رفته برسید.

 

 

2 – مطابق شکل، میل راست را از پشت دونه در رفته در رج زیرین وارد نموده و میل را از زیر رشته نخ افقی (نردبان) در زیر دونه در رفته عبور دهید.

 

 

3 – حال میل چپ را از پشت به جلو داخل دونه در رفته (که اکنون روی میل راست است) بنمایید و آن را از داخل دونه نردبان، بیرون کشیده و از میل راست خارج کنید.

 

 

4 – از میل راست باز گرداندن دونه اصلاح شده به میل چپ استفاده کنید.

دونه در رفته‌ای که اکنون اصلاح شده است، آماده بافته شدن مطابق معمول می باشد.

 

چگونگی گرفتن دونه‌ در رفته در بافت از رو، یک رج پایین‌تر

دونه در رفته در بافتنی، دونه‌ای است که از میل بافتنی بیرون افتاده است. دونه‌های در رفته ممکن است در جهت عمودی، تا چند رج باز شده و به بافت شما آسیب جدی بزنند؛ لذا خیلی مهم است که یاد بگیریم چگونه این مشکل را رفع کنیم.

وقتی با وضعیت دونه در رفته، در یک رج پایین‌تر از رج جاری مواجه می‌شوید، می‌توانید با کمک میل بافتنی، این مشکل را رفع کنید. در این مقاله، چگونگی گرفتن دونه‌ در رفته در بافت از رو، یک رج پایین‌تررا بررسی خواهیم کرد.

1 – بافتن دونه‌ها روی میل چپ را ادامه دهید تا به موقعیت مکانی دونه در رفته برسید.

2 – مطابق شکل، میل راست را طوری که از رو می‌بافید، داخل دونه در رفته (در رج زیرین) و نیز رشته نخ افقی نردبان (در جلوی دونه در رفته)، نمایید.

 

 

3 – حال میل چپ را از پشت به جلو داخل دونه در رفته (که اکنون روی میل راست است) بنمایید و آن را از داخل دونه نردبان، بیرون کشیده و از میل راست خارج کنید.

 

 

4 – میل چپ را از پشت دونه ترمیم شده (به منظور بازگرداندن دونه ترمیم شده به میل چپ)، داخل این دونه نمایید.

دونه در رفته‌ای که اکنون اصلاح شده است، آماده بافته شدن مطابق معمول می باشد.

 

 

چگونگی گرفتن دونه‌ در رفته، چند رج پایین‌تر

اگر دونه در رفته در بافت شما، چندین رج پایین‌تر از رج فعلی شما باشد، باید از یک میل قلاب بافی هم سایز یا یک سایز کوچک‌تر از میل‌های بافتنی خود استفاده کنید. اگر شما مشغول بافت از رو هستید، فقط کافیست کار را برگردانید (جای میل‌ها را در دستان خود عوض کنید) تا به وضعیت بافت از زیر قرار گیرید و بتوانید کار را اصلاح کنید.

1 - با کمک میل چپ، بافتن در رج جاری را ادامه بدهید تا به موقعیت مکانی دونه در رفته برسید.

 

 

2 – میل قلاب بافی را از جلو به پشت، داخل دونه در رفته کنید. حال پایین‌ترین پله افقی از نردبان را (از پشت به جلو)، از داخل دونه در رفته بیرون بکشید.

 

 

3 – مرحله 2 را تکرار کنید تا دیگر پله افقی روی نردبان خود نداشته باشید.

4 – دونه ترمیم شده را روی میل چپ قرار دهید و مراقب باشید که دونه پیچ نخورد.

 

دونه در رفته

 

دونه در رفته‌ای که اکنون ترمیم شده است، آماده بافته شدن مطابق معمول می باشد.

 

نظر شما
نظرات کاربران
24/05/1394 08:49 ب.ظ
اکی حالا گرفتم چی شد مرسی خیلی خوب توضیح دادین
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!