جستجو
Filters
بستن

پروژه بافت 88: آموزش بافت ساق دست بافتنی

آموزش بافتنی: پروژه‌های بافت

 

در مقاله قبلی، طرزبافت یک ساق پای بافتنی را آموزش دادیم. در این قسمت از پروژه‌های بافت، طرز بافتِ یک ساق دست بافتنی را به شما آموزش خواهیم داد.

 

ساق دست بافت

 

اندازه دور تا دور ساق دست بافتنی: 21 سانتی‌متر در قسمت آرنج، 19 سانتی‌متر در قسمت مچ

طول ساق دست بافتنی: 28 سانتی‌متر

 

وسایل مورد نیاز:

کاموا

 

نخ کاموا

رنگ

جنس

نمره نخ

وزن کلاف

نخ A

روی تصویر کلیک کنید

اکریلیک

4

100 گرم

نخ B

 

روی تصویر کلیک کنید

اکریلیک

4

100 گرم

نخ C

 

روی تصویر کلیک کنید

اکریلیک

4

100 گرم

نخ D

 

روی تصویر کلیک کنید

اکریلیک

4

100 گرم

 

میل بافتنی ساده: سایز 4 میلی متر و 4.5 میلی متر

برای خرید میل بافتنی، روی عکس زیر کلیک کنید.

خرید اینترنتی میل بافتنی

مقیاس بافت

19 دونه در 43 رج با استفاده از میل‌های بزرگتر (الگوی پیچ قطری) = یک مربع 10 × 10 سانتی‌متر

 

الگوهای بافت

کشباف 2 × 2 (کشباف 4 دونه + 2)

رج اول (روی کار): 2 تا از زیر، (2 تا از رو، 2 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج دوم: 2 تا از رو، (2 تا از زیر، 2 تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج‌های 1 و 2 را تکرار کنید.

 

الگوی بافت هشتگ (مضربی از 12 دونه + 3)

 

hashtag pattern

 

توجه مهم: برای دوستانی که مایلند از روی چارت ببافند، ما برای آن‌ها، یک چارت بافتِ هشتگ ارائه کرده‌ایم. از رنگ‌های نشان داده شده برای هریک از نخ‌های اصلی و مکمل‌ استفاده کنید. دونه‌ها را طوری‌که انگار می‌خواهید از رو ببافید (و نخ را در پشت بافت نگه می‌دارید)، نبافته بگیرید.

 

رج اول (روی کار): با نخ رنگ اصلی، 1 دونه از زیر ببافید، (6 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 3 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج دوم و همه رج‌های پشتِ کار: با استفاده از همان رنگ نخِ رج قبلی، اگر الگوی موزاییک را رکِن می‌بافید، دونه‌های زیر را از زیر ببافید و اگر الگوی موزاییک را ساده می‌بافید، دونه‌های زیر را از رو ببافید؛ همه دونه‌های نبافته در رج قبلی را نبافته بگیرید.

 

رج سوم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 3 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج پنجم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر، ({1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر ببافید} تکرار 6 بار)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر ببافید.

 

رج هفتم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 3 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج نهم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر، (1 دونه را نبافته بگیرید، 9 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر ببافید.

 

رج یازدهم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 4 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج سیزدهم: با نخ رنگ اصلی، 2 از زیر ببافید، (1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 9 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر ببافید.

 

رج پانزدهم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 3 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 4 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج هفدهم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر ببافید، ({1دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر ببافید} تکرار 6 بار)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر ببافید.

 

رج نوزدهم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه نبافته بگیرید، 3 تا از زیر، 1 دونه نبافته بگیرید، 5 تا از زیر، 1 دونه نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج بیست و یکم: با نخ رنگ اصلی، 2 تا از زیر ببافید، (4 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 5 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج بیست و سوم: با نخ رنگ مکمل، 2 تا از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 9 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج بیست و چهارم: دستورالعمل رج دوم را تکرار کنید.

 

رج‌های اول تا بیست و چهارم را برای شکل گرفتن الگو، تکرار کنید.

 

 

نکات قابل توجه در مورد این الگوی بافت

الگوی موزائیکی را می توان هم به صورت رکِن و هم ساده بافت. الگوی موزاییکی ساق پای بافتنی را در سرتاسر کار، باید به صورت رکِن ببافید. در مورد ساق دست بافتنی، الگوی بافت را مطابق این دستور ببافید: برای بافت رکِن، رج‌های پشت کار را از زیر ببافید و در مورد بافت ساده، رج‌های پشت کار را از رو ببافید.

 

طرز بافت ساق دست بافتنی

با استفاده از میل‌های کوچکتر و نخ B، 41 دونه سر بیاندازید. 4 رج از زیر ببافید. نخ B را قطع کنید.

 

بدنه اصلی ساق دست بافتنی

میل بافتنی‌های بزرگتر را بردارید و با استفاده از نخ A، دو رج از زیر ببافید.

با استفاده از نخ D به عنوان نخ اصلی و نخ A به عنوان نخ مکمل، و بافت هر دو رنگ به صورتِ رکِن (الگوی موزاییکی)، 24 رج طبق الگوی هشتگ ببافید. نخ D را قطع کنید.

با استفاده از نخ C به عنوان نخ اصلی و بافت رکِن (الگوی موزاییکی)، و نخ A به عنوان نخ مکمل (الگوی بافت ساده موزاییکی)، 24 رج طبق الگوی بافت هشتگ (دو بار) ببافید. نخ C را قطع کنید.

با استفاده نخ B به عنوان نخ اصلی و A به عنوان نخ مکمل و بافت ساده با هر دو رنگ، 24 رج طبق الگوی هشتگ ببافید. نخ A و B را قطع کنید.

میل‌های کوچکتر را بردارید و با استفاده از نخ D، 1 رج از زیر ببافید.

رج کم کردن دونه (پشتِ کار): (6 تا از زیر، k2tog) تکرار 5 بار، 1 دونه از زیر ببافید – 36 دونه روی میل داریم.

3 رج از زیر ببافید.

انتهای کار را (کمی شُل) کور کنید.

 

کارهای نهایی بافت

دنباله‌های اضافی نخ را در داخل بافت درآمیزید.

بافت را بلاک کنید.

درز ساق دستِ بافتنی را بدوزید.

 

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!