جستجو
Filters
بستن

پروژه بافت 87: آموزش بافت ساق پوش بافتنی

آموزش بافتنی: پروژه‌های بافت

 

در مقاله‌های قبلی در مورد انواع روش‌های چند رنگ بافی، الگوی بافت موزاییکی و مزایای آن، آموزش گام به گام بافت موزاییکی و الگوی بافت پیچ قطری صحبت کردیم. اکنون و در ادامه معرفی پروژه‌های بافت، طرز بافت یک ساق پوش بافتنی با الگوی موزاییکی را آموزش خواهیم داد.

 

اندازه ساق پوش بافتنی: دستورالعمل‌های بافت، برای دو سایز کوچک و متوسط طراحی شده‌اند.

اندازه دور تا دور ساق پوش: 26 (32) سانتی‌متر

طول ساق پوش: 22 سانتی‌متر

 

وسایل مورد نیاز:

کاموا:

 

نخ کاموا

رنگ

جنس

نمره نخ

وزن کلاف

نخ A

روی تصویر کلیک کنید

اکریلیک

4

100 گرم

نخ B

 

روی تصویر کلیک کنید

اکریلیک

4

100 گرم

نخ C

 

روی تصویر کلیک کنید

اکریلیک

4

100 گرم

نخ D

 

روی تصویر کلیک کنید

اکریلیک

4

100 گرم

 

میل بافتنی ساده: سایز 4 میلی متر و 4.5 میلی متر

برای خرید میل بافتنی، روی عکس زیر کلیک کنید.

خرید اینترنتی میل بافتنی

 

مقیاس بافت

19 دونه در 43 رج با استفاده از میل‌های بزرگتر (الگوی پیچ قطری) = یک مربع 10 × 10 سانتی‌متر

 

الگوهای بافت

کشباف 2 × 2 (کشباف 4 دونه + 2)

رج اول (روی کار): 2 تا از زیر، (2 تا از رو، 2 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج دوم: 2 تا از رو، (2 تا از زیر، 2 تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج‌های 1 و 2 را تکرار کنید.

 

الگوی بافت پیچ قطری (مضربی از 12 دونه + 3)

 

توجه مهم: برای دوستانی که مایلند از روی چارت ببافند، ما یک چارت بافت پیچ قطری ارائه کرده‌ایم. از رنگ‌های نشان داده شده برای هریک از نخ‌های اصلی و مکمل‌ استفاده کنید. دونه‌ها را طوری‌که انگار می‌خواهید از رو ببافید (و در حالی‌که نخ را در پشت بافت نگه می‌دارید)، نبافته بگیرید.

رج اول (روی کار): با نخ اصلی، 1 دونه از زیر، (4 تا از زیر، 1 دونه بافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه نبافته بگیرید، 5 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج دوم و همه رج‌های پشت کار: با استفاده همان رنگ نخ رجِ قبلی، دونه‌های زیر را از زیر ببافید و همه دونه‌های نبافته رج قبلی را نبافته بگیرید.

 

رج سوم: با نخ رنگ مکمل، 1 دونه از زیر ببافید، (5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 4 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج پنجم: با نخ رنگ اصلی، 1 دونه از زیر ببافید، (6 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 3 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج هفتم: با نخ رنگ مکمل، 1 دونه از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج نهم: با نخ رنگ اصلی، 1 دونه از زیر ببافید، (1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 9 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر ببافید.

 

رج یازدهم: با نخ رنگ مکمل، 1 دونه از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 8 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج سیزدهم: با نخ رنگ اصلی، 1 دونه از زیر ببافید، (2 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 7 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج پانزدهم: با نخ رنگ مکمل، 1 دونه از زیر ببافید، (3 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 2 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج هفدهم: با نخ رنگ اصلی، 1 دونه از زیر ببافید، (8 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج نوزدهم: با نخ رنگ مکمل، 1 دونه از زیر ببافید، (9 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج بیست و یکم: با نخ رنگ اصلی، 1 دونه از زیر ببافید، (1 دونه را نبافته بگیرید، 9 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر ببافید.

 

رج بیست و سوم: با نخ رنگ مکمل، 1 دونه از زیر ببافید، (1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 1 دونه از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید، 5 تا از زیر، 1 دونه را نبافته بگیرید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 2 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 2 تا از زیر ببافید.

 

رج بیست و چهارم: رج دوم را تکرار کنید.

 

رج‌های اول تا بیست و چهارم را برای شکل گرفتن الگوی بافت، تکرار نمایید.

 

 

 

 

نکات قابل توجه در مورد این الگوی بافت

الگوی موزائیکی را می توان هم به صورت رکِن و هم ساده بافت. الگوی موزاییکی ساق پای بافتنی را در سرتاسر کار، باید به صورت رکِن ببافید. در مورد ساق دست بافتنی، الگوی بافت را مطابق این دستور ببافید: برای بافت رکِن، رج‌های پشت کار را از زیر ببافید و در مورد بافت ساده، رج‌های پشت کار را از رو ببافید.

 

روش بافتِ ساق پای بافتنی

با استفاده از میل‌های کوچکتر و نخ A، 46 (58) دونه سر بیاندازید.

6 رج به صورت کشباف 2 × 2 ببافید. نخ A را قطع کنید.

 

بدنه اصلی ساق پا

میل بافتنی‌های بزرگتر را بردارید.

با نخ C، یک رج از زیر ببافید.

رج افزایش دونه (پشتِ کار): 7 (9) دونه از زیر ببافید، {M1، هشت (ده) تا از زیر ببافید} تکرار 4 بار، M1، هفت (9) تا از زیر ببافید – 51 (63) دونه روی میل داریم.

با استفاده از نخ B بعنوان نخ اصلی و نخ C به عنوان نخ مکمل، 24 رج طبق الگوی پیچ قطری ببافید. نخ C را قطع کنید.

با استفاده از نخ B به عنوان نخ اصلی و نخ D به عنوان نخ مکمل، 24 رج طبق الگوی پیچ قطری ببافید. نخ D را قطع کنید.

با استفاده از نخ B به عنوان نخ اصلی و نخ C به عنوان نخ مکمل، 24 رج طبق الگوی بافت پیچ قطری ببافید. نخ B را قطع کنید.

با نخ C، یک رج از زیر ببافید.

رج کم کردن دونه (پشت کار): 7 (9) تا از زیر ببافید، {k2tog، هفت (9) تا از زیر ببافید} تکرار 4 بار، k2tog، شش (هشت) تا از زیر ببافید – 46 (58) دونه داریم.

نخ C را قطع کنید.

میل‌های کوچکتر را بردارید و از نخ A استفاده کنید؛ 1 رج از زیر ببافید.

با رج پشتِ کار شروع کنید، 6 رج طبق الگوی کشباف 2 × 2 ببافید.

به صورت کشباف کورکنید.

 

کارهای نهایی بافت

دنباله نخ‌های اضافی را در داخل بافت درآمیزید. بافت را بلاک کنید. درز را بدوزید.

 

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!