جستجو
Filters
بستن

پروژه بافت 84: آموزش بافت کلاه ساده برای تمام اعضای خانواده

آموزش بافت کلاه ساده برای تمام اعضای خانواده

بافتنی – پروژه بافت

هوا سرد شده و مثل اینکه امسال قراره، خیلی هم سرد بشه. پس باید زودتر به فکر بود. بیاین، برای همه اعضای خانواده، کلاه ببافیم. حاضرین؟ برو بریم.

کلاه ساده

 

توضیحات اولیه بافت کلاه:

دستورالعمل‌های بافت، برای سایز کوچک کلاه داده شده است. تغییرات برای سایز متوسط (زنانه) و سایز بزرگ (مردانه) در داخل پرانتز داده شده‌اند.

 

اندازه نهایی کلاه‌ها: 45 (51، 57) سانتی‌متر

 

وسایل لازم برای بافت کلاه

کاموا: کلاف کاموای اکریلیک نمره 4 برای هر کلاه

برای انتخاب رنگ کاموای نمره 4 (ضخامت متوسط)، اینجا کلیک کنید.

میل بافتنی: سایز 5.5 میلی‌متر

برای خرید میل بافتنی ذکر شده، اینجا کلیک کنید.

سوزن پلاستیکی

 

مقیاس بافت: 14 دونه در 20 رج (کشباف) = یک مربع 10 × 10 سانتی‌متر باید ایجاد شود. اگر این اندازه حاصل نشد، سایز میل بافتنی را تغییر دهید تا به اندازه مطلوب (ذکر شده در مقیاس بافت)، برسید.

 

دستورالعمل بافت کلاه

لبه کشباف کلاه

62 (70، 78) دونه سر بیاندازید.

رج اول (روی کار): (2 از زیر، 2 تا از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

رج دوم (پشت کار): (2 تا از رو، 2 تا از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

به صورت کشباف (2 تا از رو، 2 تا از زیر) ادامه دهید (دونه‌های زیر را از زیر، و دونه‌های رو را از رو ببافید) تا اندازه بافت شما از لبه سرانداخته شده، تقریباً برابر با 13 (15، 15) سانتی‌متر شود. آخرین رج را به صورت یک رجِ پشت کار، ببافید.

 

بدنه اصلی کلاه

رج اول (روی کار): از زیر ببافید.

رج دوم: از رو ببافید.

رج‌های اول و دوم را تکرار کنید تا اندازه بافت از لبه سرانداخته شده تقریباً به 20 (23، 23) سانتی‌متر برسد. در انتها، یک رج پشتِ کار ببافید.

 

شکل دادن به تاج کلاه

رج اول (روی کار): 1 دونه از زیر، (k2tog، یازده (سیزده، پانزده) تا از زیر ببافید، SSK)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید: 54 (62، 70) دونه روی میل داریم.

رج دوم: از رو ببافید.

رج سوم: 1 دونه از زیر، (k2tog، نه (یازده، سیزده) تا از زیر ببافید، SSK)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید: 46 (54، 62) دونه روی میل داریم.

رج چهارم: از رو ببافید.

رج پنجم: 1 دونه از زیر، (k2tog، هفت (نُه، یازده) تا از زیر ببافید، SSK)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید: 38 (46، 54) دونه روی میل داریم.

رج ششم: از رو ببافید.

رج هفتم: 1 دونه از زیر، (k2tog، پنج (هفت، نُه) تا از زیر ببافید، SSK)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید: 30 (38، 46) دونه روی میل داریم.

رج هشتم: از رو ببافید.

رج نهم: 1 دونه از زیر، (k2tog، سه (پنج، هفت) تا از زیر ببافید، SSK)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید: 22 (30، 38) دونه روی میل داریم.

رج دهم: از رو ببافید.

رج یازدهم: 1 دونه از زیر، (k2tog، یک (سه، پنج) تا از زیر ببافید، SSK)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید: 14 (22، 30) دونه روی میل داریم.

رج دوازدهم: از رو ببافید.

 

فقط برای سایز متوسط و بزرگ

رج سیزدهم: 1 دونه از زیر، (k2tog، (یک، سه) تا از زیر ببافید، SSK)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید: (14، 22) دونه روی میل داریم.

رج چهاردهم: از رو ببافید.

 

فقط برای سایز بزرگ

رج پانزدهم: 1 دونه از زیر، (k2tog، یک دونه از زیر ببافید، SSK)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید: 14 دونه روی میل داریم.

رج شانزدهم: از رو ببافید.

 

برای همه سایزها

نخ را قطع کنید و یک دنباله 40 سانتی‌متری از آن، باقی بگذارید. سوزن پلاستیکی را با این دنباله اضافی، نخ کنید و سوزن را از داخل دونه‌های باقی‌ مانده عبور دهید. نخ را بکشید تا محکم شود و انتهای نخ را گره بزنید، سپس انتهای نخ را درآمیزید.

 

کارهای نهایی بافت

در حالی که روی کار به سمت شماست، درز کلاه را بدوزید. یک منگوله برای کلاه درست کنید و آن را به تاج کلاه متصل کنید.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!