جستجو
Filters
بستن

آموزش شماره دوزی؛ درس نوزدهم: چگونه یک چارت شماره دوزی را بخوانیم

هنر شماره دوزی، محبوب‌ترین نوع گلدوزی در سراسر دنیا محسوب می‌شود و بطور وسیعی در همه فرهنگ‌ها پذیرفته شده است؛ زیرا یادگیری آن آسان است و منابع آموزشی و الگوهای زیادی در کتاب‌ها و مجلات هنری در حوزه هنر شماره دوزی وجود دارد.

چارت‌های طراحی شماره دوزی

چارت‌های طراحی برای پروژه‌های شماره دوزی، روی کاغذ گراف (معمولاً در مقیاس 10 مربع در هر اینچ)، ترسیم می‌شوند. زیرا این مقیاس، به آسانی قابل خواندن می‌باشد.

الگوی شماره دوزی

این طرح را می‌توان روی هر سایزی از پارچه شماره دوزی پیاده کرد اما اندازه طرح تمام شده، مطابق با کانت پارچه شماره دوزی، تغییر خواهد کرد.اغلب الگوهای شماره دوزی در بازار، اندازه دقیق طرح تمام شده را به شما می‌گویند. اما اگر الگوی شماره دوزی را خودتان طراحی می‌کنید، فرمول ذیل، به شما کمک خواهد کرد تا تعیین کنید، طرح شما چقدر بزرگ یا کوچک باشد.

تعیین عرض یا ارتفاع مساحت طرح شما به اینچ

ابتدا تعداد مربعات موجود در عرضِ چارت گلدوزی را بشمارید (مربعات خالی بیرون از طرح را نشمارید). سپس این عدد را به کانت پارچه تقسیم کنید. عدد حاصل از این تقسیم، عرض تمام شده طرح شماره دوزی شما بر حسب واحد اینچ (2.5 سانتی‌متر) خواهد بود.

اکنون، تعداد مربعات موجود در ارتفاع چارت گلدوزی ر بشمارید (مربعات خالی بیرون از طرح را نشمارید). سپس این عدد را به کانت پارچه تقسیم کنید. عدد حاصل از این تقسیم، ارتفاع تمام شده طرح شماره دوزی شما بر حسب واحد اینچ (2.5 سانتی‌متر) خواهد بود.

برای مثال:

اگر شما یک چارت شماره دوزی دارید که 28 مربع در ارتفاع، و 42 مربع، در عرض خود دارد و قرار است این طرح را روی پارچه آیدا کانت 14 شماره دوزی کنید، فرمول به صورت ذیل خواهد بود:

28 مربع ÷ 14 کانت = 2 اینچ (5 سانتی‌متر) ارتفاع

42 مربع ÷ 14 کانت = 3 اینچ (7.5 سانتی‌متر) ارتفاع

اگر شما مایلید که کانت پارچه توصیه شده در الگوی شماره دوزی را تغییر دهید، باید از این فرمول، برای تعیین اندازه طرح استفاده کنید. فقط فراموش نکنید که به هر چهار طرف طرح، مقداری فضای اضافی به عنوان حاشیه طرح اضافه نمایید.

در هر چارت شماره دوزی، نشانه‌های راهنمایی که به صورت مربعات چارت ظاهر می‌شوند، وجود دارد. این مربعات راهنمای رنگ نخ‌های مورد نیاز برای این الگوی شماره دوزی هستند. دستورالعمل‌هایی هم در مورد نوع کوک‌های شماره دوزی بکار رفته درالگوی شماره دوزی وجود دارد.

معمولاً شما باید از وسط الگوی شماره دوزی، دوخت را شروع کنید. پیکان‌هایی در عرض و ارتفاع چارت شماره دوزی، به موقعیت مرکز طرح اشاره می‌کنند. اگر این پیکان‌ها در طرح شما وجود ندارند، از روش تشریح شده در ذیل برای یافتن مرکز طرح استفاده کنید:

روش یافتن وسط یک چارت شماره دوزی

ابتدا، تعداد مربعات چارت (در جهت عرضی) را بشمارید و آن را به عدد 2 تقسیم کنید. این عدد نقطه مرکز عمودی طرح است. حال تعداد مربعات در جهت ارتفاع طرح را شمرده و آن را به 2 تقسیم کنید. این عدد مرکز افقی طرح را نشان می‌دهد.

اکنون از گوشه پایین و سمت چپ طرح شروع کنید و به اندازه نصف مربعات افقی طرح بشمارید و سپس به سمت بالا به اندازه نصف مربعات عمودی طرح بشمارید تا به مرکز چارت شماره دوزی برسید.

برای اینکه اطمینان حاصل نمایید که طرحِ چارت شماره دوزی شما در وسط پارچه واقع خواهد شد، شما باید وسط پارچه شماره دوزی را نیز بیابید.

الگوی شماره دوزی

طرح شماره دوزی

روش یافتن وسط پارچه شماره دوزی

پارچه را یک بار، در جهت طولی و یک بار، در جهت عرضی تا بزنید. نقطه برخورد این دو خط تا، وسط پارچه خواهد بود.

پارچه شماره دوزی

پارچه شماره دوزی کانت 14

پارچه شماره دوزی کانت 16

نخ شماره دوزی دمسه

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!