جستجو
Filters
بستن

آموزش شماره دوزی؛ درس هفدهم: کوک زنجیره‌ای غیر متصل

از کوک زنجیره‌ای غیرمتصل یا کوک گل آفتاب گردان، فقط برای ایجاد گل‌ها در گلدوزی استفاده نمی‌شود؛ اگر چندین کوک از این نوع را پشت سر هم بزنید، می‌توانید یک مرز یا حاشیه تزئینی را به وجود آورده یا در یک ناحیه معین، بافت ایجاد کنید.

در ترکیب با سایر انواع کوک‌ها، کوک زنجیره‌ای غیرمتصل می‌تواند، حبه‌های انگور، ساقه گیاه یا زنجیره‌ها را شبیه‌سازی کند.

این کوک، ابزار مفیدی در گلدوزی و شماره دوزی به شمار می‌آید.

نحوه اجرای کوک زنجیره غیرمتصل

1 – ابتدا نوک باریک‌تر گل‌برگ را بیابید.

کوک آفتاب گردان

توضیح: اگر با چند کوک زنجیره‌ای غیر متصل، می‌خواهید یک گل را ایجاد کنید، منظور از باریک‌ترین نوک گلبرگ، موردی است که به مرکز دایره نزدیک‌تر است. اگر طرح شما برگ می‌باشد. منظور از باریک‌ترین نوک، موردی است که به ساقه نزدیک‌تر است.

کوک آفتاب گردان در شماره دوزی

2 – سوزن را از پشت پارچه، از این نقطه بیرون بیاورید.

کوک laisy

3 – همانطورکه سوزن را برای ادامه اجرای کوک می‌چرخانید، نخ را برای ایجاد گلبرگ به شکل هلال در آورید. سپس سوزن را وارد ...

کوک گلبرگ

4 - ... همان سوراخ نموده و از انتهایِ مقابل گلبرگ بیرون بیاورید. توجه داشته باشید که نخ باید در زیر سوزن باشد. به تصویر زیر دقت کنید.

کوک گل

5 – نخ را بکشید و میزان کشیدگی نخ را طوری تنظیم کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.

آموزش شماره دوزی از ابتدا

کشیدگی کمتر نخ، به گلبرگ‌ها ظاهری مدور می‌دهد. کشیدگی بیشتر، انتهای گلبرگ‌ها را تیزتر می‌کند. کشیدگی خیلی زیاد نخ، شکل گلبرگ را خراب خواهد نمود.

آموزش اینترنتی شماره دوزی پارسی مید

6 – حال سوزن را خیلی نزدیک به جایی که نخ را بیرون آوردید، وارد پارچه کنید. این کار یک حلقه در انتهای کوک ایجاد می‌کند.

شماره دوزی پارسی مید

7 – این کار باعث می‌شود حلقه کوچک ایجاد شده در انتها، گلبرگ را در جای خود نگهدارد.

آموزش قدم به قدم شماره دوزی

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!