جستجو
Filters
بستن
مرتب سازی
نمایش درصفحه

سنگ کریستالی تراش دار آبی آسمانی متالیک

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار آبی سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار آبی کاربنی

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار بی رنگ سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار دونه اناری سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار زرد متالیک

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار زرشکی سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 6 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار سبز

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار سبز آبی

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار سبز تیره سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار سبز چمنی

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار سبز روشن سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار سبز یشمی کمرنگ

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار سفید متالیک

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار سیترین سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار شیشه‌ای آبی آسمانی

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار صورتی سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار قرمز متالیک

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار لیمویی سایز 6

هر رشته = 7500 تومان

طول 45 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

حدود 100 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار لیمویی متالیک

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال

سنگ کریستالی تراش دار مشکی متالیک

هر رشته = 7500 تومان

طول 40 سانتی‌متر؛ قطر 8 میلی‌متر

نزدیک به 70 مهره در هر رشته

75,000 ریال
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!