جستجو
Filters
بستن

پروژه بافت 91: ژاکت زنانه بافت پیچ

آموزش بافتنی: پروژه‌های بافت

 

به مرکز آموزش آنلاین هنرهای دستی پارسی مید خوش آمدید. در این مقاله آموزشی، طرز بافت یک پلیور زنانه زیبا را به شما آموزش خواهیم داد.

 

 

وسایل لازم

کاموا: 5 (5، 6، 6، 7) کلاف؛ نخ نمره 4

برای خرید این کاموا، روی عکس‌های زیر کلیک کنید.

کاموای گل بهی آلیزه

یا این کاموا

کاموای رنگ ماتیکی

میل بافتنی ساده: سایز 4 میلی متر و 5 میلی متر

برای خرید میل بافتنی، روی عکس زیر کلیک کنید.

خرید اینترنتی میل بافتنی

میل بافتنی گرد: سایز 4 میلی متر

برای خرید میل بافتنی گرد، روی عکس زیر کلیک کنید.

خرید اینترنتی میل بافتنی

میل پیچ

نشانه گذار بافت

 

مقیاس بافت: 18 دونه در 32 رج با میل‌های بزرگتر (الگوی بافت دانه) = یک مربع 10 × 10 سانتی‌متر

 

ابعاد لباس

الگوی بافت دانه: روی تعداد فردی از دونه‌ها باید اجرا شود.

هر رَج: 1 دونه از زیر، (1 دونه از رو، 1 دونه از زیر) ببافید، دستورالعمل داخل پرانتز را تا انتهای رج تکرار کنید.

 

الگوی بافت پیکه

رج اول (روی کار): از زیر ببافید.

رج دوم: از رو ببافید.

رج سوم: از رو ببافید.

رج چهارم: از زیر ببافید.

 

دستور اضافه کردن 1 دونه:

در شروع رج‌های روی کار: 1 دونه از زیر، M1

در انتهای رج‌های روی کار:M1، یک دونه از زیر ببافید.

 

الگوی بافت پشت پلیور

با استفاده از میل‌های بافتنی بزرگتر، 86 (98، 106، 114، 122) دونه سر بیاندازید.

رج تنظیم (پشت کار): 3 (9، 13، 17، 21) دونه از رو ببافید، نشانه بگذارید، (3 تا از رو، 3 تا از زیر، 4 تا از رو، 3 تا از زیر، 3 تا از رو) تکرار 5 بار، نشانه بگذارید، 3 (9، 13، 17، 21) دونه از رو ببافید.

شروع الگوها:

رج اول (روی کار): طبق الگوی بافت پیکه تا نشانه ببافید، طبق الگوی چارت 1 تا نشانه ببافید، طبق الگوی بافت پیکه تا انتهای رج ببافید.

در ادامه بافت طبق الگو، رج‌های 1 تا 8 را طبق چارت 1 دوبار ببافید، سپس رج 1 تا 4 را یکبار دیگر ببافید.

 

شروع چارت 2:

رج اول: تا نشانه طبق الگوی پیکه ببافید، طبق الگوی چارت 2 تا نشانه ببافید، طبق الگوی بافت پیکه تا انتهای رج ببافید. در ادامه بافت طبق الگو، تا رج 10 چارت 2 ببافید. الگوی بافت پیکه را متوقف کنید.

رج بعدی: تا نشانه، طبق الگوی بافت دانه ببافید، تا نشانه طبق الگوی چارت 2 ببافید، تا انتهای رج، طبق الگوی بافت دانه ببافید. در ادامه بافت طبق الگو ادامه دهید تا اندازه کار به 14 (14، 14.5، 14.5، 15) اینچ برسد، در انتها یک رج پشت کار ببافید.

 

 

 

شکل دادن به حلقه آستین

در شروع 2 رج بعدی، 12 (16، 18، 20، 22) دونه کور کنید – 62 (66، 70، 74، 78) دونه داریم.

بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه حلقه آستین به 7.5 (8، 8.5، 9، 9.5) اینچ برسد، در انتها یک رج پشت کار ببافید.

شکل دادن به سرشانه‌ها

در شروع هر رج 4 (5، 4، 5، 5) دونه دوبار، 4 (4، 5، 5، 5) دوبار، سپس 4 (4، 5، 5، 6) چهار بار کور کنید. 30 (32، 32، 34، 34) دونه باقیمانده را کور کنید.

الگوی بافت جلو

همانند الگوی پشت ببافید تا اندازه قسمت پشت تا سرآستین به 5.5 (6، 6.5، 7، 7.5) اینچ برسد، در انتها یک رج پشت کار ببافید. 10 (12، 12، 12، 12) دونه وسط را برای یقه جلو نشانه بگذارید.

شکل دادن به یقه جلو و سرشانه‌ها

تا نشانه ببافید، کلاف دوم نخ را به کار متصل کنید و دونه‌های علامت گذاری شده وسط را کور کنید، تا انتهای رج ببافید. هر دو سمت کار را همزمان با دو کلاف نخ جداگانه ببافید. در هریک از دو سمت یقه، 3 دونه یکبار، 2 دونه 2 (2، 2، 3، 3) بار، 1 دونه 3 (3، 3، 2، 2) بار کور کنید – 16 (17، 19، 20، 22) دونه در هر سرشانه.

بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه حلقه آستین هم اندازه قسمت پشت تا سرشانه شود. سرشانه‌ها را نیز همانند قسمت سرشانه پشت ببافید.

آستین‌ها

با میل‌های کوچکتر، 41 (43، 43، 45، 47) دونه سر بگیرید.

رج تنظیم (پشت کار): از زیر ببافید. الگوی بافت پیکه را از رج 3 شروع کنید و ببافید تا اندازه کار به 4 اینچ برسد، در انتها یک رج پشت کار ببافید.

حال میل بافتنی‌های بزرگتر را بردارید و طبق الگوی بافت دانه، 2 رج بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید.

(در هر دو سمتِ رج بعدی 1 دونه اضافه کنید؛ 3 رج بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید) تکرار 3 (3، 6، 8، 10) بار، (در هر دو سمتِ رج بعدی 1 دونه اضافه کنید، 5 رج بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید) تکرار 6 (5، 6، 6، 6) بار، سپس (در هر دو انتهای رج بعدی 1 دونه اضافه کنید، 7 رج بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید) تکرار 5 (7، 5، 4، 3) بار – 69 (73، 77، 81، 85) دونه.

بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه کار به 18.5 اینچ برسد، در انتها یک رج پشت کار ببافید. هریک از دو سمت رج آخر را برای سرآستین نشانه بگذارید.

بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه کار به 3 (3.5، 4، 4.5، 5) اینچ برسد، در انتها یک رج پشت کار ببافید.

انتهای کار را کور کنید.

 

کارهای نهایی

تکه‌های بافته شده را بلاک کنید. درزهای سرشانه را بدوزید.

نوار یقه

در حالی که روی کار به سمت شماست، با میل‌های گرد کوچکتر و شروع از درز سرشانه چپ، از دور تا دور لبه یقه (طبق دستور داده شده در ادامه)، دونه بردارید و از زیر ببافید: 3 دونه در هر 4 رج در امتداد لبه‌های عمودی و قطری و 1 دونه برای هر دونه کور شده.

نشانه بگذارید و شروع به گردبافی نمایید.

دورهای اول و دوم: از رو ببافید.

دورهای سوم و چهارم: از زیر ببافید.

دورهای اول تا چهارم ادامه دهید تا اندازه نوار یقه به 1 اینچ برسد. انتهای کار را به صورت بافت از رو کور کنید.

آستین‌ها را روی حلقه آستین تنظیم کنید و نشانه‌ها را با شروع کور کردن حلقه استین منطبق نمایید.

درزهای پهلو و آستین را بدوزید.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!