جستجو
Filters
بستن

گردنبند لاو با بطری شیشه ای

به مرکز آنلاین آموزشهای هنری پارسی مید خوش آمدید. در ادامه آموزشها ساخت یک گردنبند زیبای دیگر را با خرج کار لاو، ادامه می دهیم. با ما همراه باشید.

وسایل مورد نیاز:

بطری کوچک شیشه ای

منجوق شیشه ای 2میلیمتری قرمز

خرج کار لاو سایز کوچک

خرج کار دو طرفه طرح قلب

زنجیر

فقل طلایی

میخ ته حلقه ای طلایی

حلقه اتصال طلایی

دم باریک – سیم چین

 

شروع آموزش:

برای شروع لازم است درب چوب پنبه ای را با استفاده از یک سوزن ته گرد، سوراخ کنیم.

 

سپس میخ ته حلقه ای را از داخل این سوراخ عبور می دهیم.

 

با استفاده از دم باریک، اتنهای میخ را حلقه می کنیم.

 

با کمک یک حلقه اتصال، خرج کار لاو را به درب چوب پنبه ای، متصل می کنیم.

 

داخل بطری شیشه ای را، با کمی منجوق شیشه ای قرمز، پر می کنیم.

 

درب شیشه را در جای خود قرار می دهیم.

 

دو تکه زنجیر برای دو طرف گردنبند در نظر می گیریم.

خرج کار قلب دو طرفه را به یک انتهای هر دو زنجیر، با کمک حلقه اتصال، وصل می کنیم.

 

سمت دیگر خرج کار قلب را، با استفاده از حلقه اتصال، به حلقه بالای درب شیشه، وصل می کنیم.

 

دو انتهای دیگر زنجیر، یک طرف یک حلقه اتصال و طرف دیگر یک فقل با حلقه اتصال، وصل می کنیم.

 

یک گردنبند زیبای دیگر هم آماده شد.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!