جستجو
Filters
بستن

پست‌های بلاگ از '2016' 'دی'

این الگو اگر در 6 رج کامل بافته شود، می‌تواند به عنوان حاشیه بافت استفاده گردد، یا به عنوان الگوی راه راه با تکرار رج 1 تا 5 مورد استفاده قرار گیرد.
یک الگوی بافت زیبا که پس از چند بار تکرار، کاملاً به ذهن سپرده خواهد شد.
استفاده از این الگوی رنگی بافی، در حاشیه بافت، کار زیبایی را ایجاد می‌کند.
یک الگوی رنگی بافی زیبا (با تغییر عرض و ارتفاع مستطیل در داخل الگو)، طرح زیبایی را ایجاد می‌کند.
این الگوی بافت، برای استفاده در بافت یک جفت جوراب، یا یک پلوور بدون آستین، بسیار مناسب می‌باشد.
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!