جستجو
Filters
بستن

مقالات با موضوع 'آموزش چرم دوزی'

یازدهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس یازدهم، به آموزش دوخت یک کوک تزئینی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

دهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس دهم، به آموزش دوخت رومی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

نهمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس نهم، به آموزش کوک دندان موشی در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

هشتمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس هشتم، به آموزش کوک ضربدری یا دوبل در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

هفتمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس هفتم، به آموزش کوک کج در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

ششمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس ششم، به آموزش کوک بخیه در چرم دوزی خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

پنجمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس پنجمین، کوک ساده یا شلال را به شما خواهد آموخت.

آموزش چرم دوزی

چهارمین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس چهارم، روش سمبه زدن روی چرم را به شما خواهد آموخت.

آموزش چرم دوزی

سومین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان خواهیم نمود. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس سوم، به آموزش روش انتقال علائم دوخت روی چرم خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی

دومین درس از آموزش هنر چرم دوزی با دست را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. این سلسله مباحث آموزشی در حوزه چرم‌دوزی، به سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم‌بندی خواهد شد. درس دوم، به آموزش نحوه برش زدن چرم خواهد پرداخت.

آموزش چرم دوزی
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!