جستجو
Filters
بستن

محصولات با برچسب 'وسایل ساخت بدلیجات'

مرتب سازی

سنگ فیروزه‌ای 4 پر

هر بند = 9000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 27 عدد

90,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بی شکل

هر بند = ۱۵ هزار تومان

150,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضوی شکل

هر بند = 9000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 33 عدد

90,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضوی شکل کشیده

هر بند = 9000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 13 عدد

90,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای بیضی کوچک

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 28 عدد

60,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای ستاره‌ای (15 میلی‌متر)

هر بند = 6000 تومان

10 بند به بالا = هر بند 5200 تومان

تعداد مهره در هر بند = 32 عدد

60,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای سیب

سنگ فیروزه‌ای سیب

3,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای طرح جقه

هر بند = 9000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 26 عدد

90,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای طرح چهار وجهی

هر بند = 9000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 39 عدد

90,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای طرح ستاره دریایی

هر بند = 9000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 37 عدد

90,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای طرح گل

هر بند = 9000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 28 عدد

90,000 ریال

سنگ فیروزه‌ای مکعبی (4 میلی‌متر)

هر بند = 9000 تومان

تعداد مهره در هر بند = 95 عدد

90,000 ریال
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!