جستجو
Filters
بستن

پروفایل: alireza

Avatar
آمارها
  • 152

دانش آموزان سال نهم تا 15 اردیبهشت مهلت دارند تا در سایت همگام انتخاب رشته کنند

23 days ago

دکتر حسینی مقدم مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش
در جمع کارشناس مسولان فنی و حرفه ای و کاردانش خراسان رضوی در مشهد اعلام کرد:

فارغ التحصیلان پایه دوازدهم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش میتوانند علاوه بر کنکور اختصاصی دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور، در کنکور سراسری نیز در کلیه رشته ها شرکت نمایند و مستقیما وارد مقطع کارشناسی پیوسته شوند.
با این حال باید توجه داشته باشید برای کنکور سال 1397:
- دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كاردانش كه فاقد مدارك پيش دانشگاهي و يا كارداني م يباشند حق ثب تنام در آزمون سراسري سال 1397را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

7 months ago

برای ورود به   شاخه کار دانش به نکات زیر توجه کنید.

- این رشته مناسب با آن دسته از دانش آموزانی است که  علاقه مند  به  یادگیری  مهارت های  دستی هستند و  تمایل چندانی به  مطالعه دروس پیچیده را ندارند .  هر چند این دسته از دانش آموران  می توانند به طور ناپیوسته  در دانشگاه  به  ادامه تحصیل بپردازند اما باید دقت داشته باشند جبران دروسی مانند رباضی  و فیزیک که در اکثر رشته های فنی از دروس اصلی می باشد در مقاطع بالاتر مشکل می باشد. از این رو آن دسته از دانش آموزانی که توان خواندن رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان را دارند با مشورت با مشاور خود این شاخه را انتخاب نکنند.
تفاوت این شاخه با فنی حرفه ای در تعداد ساعات کارگاه  و کاهش حجم درس های نظری می باشد. علاوه بر این از نظر تنوع رشته بیشتری برخوردار می باشد. بسیاری از رشته های پر طرفدار فنی مثل تعمیر خودرو و برق ساختامان در این شاخه موجود هستند.


قوانین مربوط  به ورود به زیر شاخه ها به  این شرح می باشد:
شرایط ورود به رشته های صنعت
1- معدل درس ریاضی سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
2- معدل درس کارآفرینی  سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
3-معدل درس هنر سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
شرایط ورود به رشته های خدمات
1- معدل درس ریاضی سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
2- معدل درس کارآفرینی  سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
3-معدل درس هنر سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
شرایط ورود به رشته های هنر
1- معدل درس ریاضی سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
2- معدل درس علوم سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
3-معدل درس کارآفرینی  سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
4-معدل درس هنر سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
شرایط ورود به رشته های کشاورزی
1- معدل درس علوم سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
2-معدل درس کارآفرینی  سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
3-معدل درس هنر سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
غلامی
مشاوز رسمی آموزش و پرورش

7 months ago

برای ورود به   شاخه فنی و حرفه ای به نکات زیر توجه کنید.

- این رشته مناسب با آن دسته از دانش آموزانی است که  علاقه مند  به  یادگیری  مهارت های  دستی هستند و  تمایل چندانی به  مطالعه دروس پیچیده را ندارند .  هر چند این دسته از دانش آموران  می توانند به طور ناپیوسته  در دانشگاه  به  ادامه تحصیل بپردازند اما باید دقت داشته باشند جبران دروسی مانند رباضی  و فیزیک که در اکثر رشته های فنی  از  دروس اصلی می باشد در مقاطع بالاتر مشکل می باشد. از این رو آن دسته از دانش آموزانی که توان خواندن رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان را دارند با مشورت با مشاور خود این شاخه را انتخاب نکنند.


قوانین مربوط  به این شرح می باشد:
شرایط ورود به رشته های صنعت
1- معدل درس ریاضی سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
2- معدل درس علوم سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
3-معدل درس کارآفرینی  سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
4-معدل درس هنر سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
شرایط ورود به رشته های خدمات
1- معدل درس ریاضی سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
2- معدل درس کارآفرینی  سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
3-معدل درس هنر سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
شرایط ورود به رشته های هنر
1- معدل درس ریاضی سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
2- معدل درس علوم سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
3-معدل درس کارآفرینی  سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
4-معدل درس هنر سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
شرایط ورود به رشته های کشاورزی
1- معدل درس علوم سال های هفتم تا نهم 10 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 50 باشد
2-معدل درس کارآفرینی  سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
3-معدل درس هنر سال های هفتم تا نهم 12 باشد ضریب این درس در سال نهم 3 می باشد و مجموع نمرات سه سال باید بیشتر از 60 باشد
غلامی
مشاوز رسمی آموزش و پرورش

7 months ago

برای ورود به  رشته ی ریاضی به نکات زیر توجه کنید.

- این رشته مناسب با آن دسته از دانش آموزانی است که  توانایی لازم  در درک مفاهیم انتزاعی ریاضی و  درک و به یاد سپاری دروسی همچون فیزیک و شیمی  را داشته  باشند.در غیر این صورت در سال های بالاتر با  پیچیده شدن  دروسی همچون فیریک و ریاضی با مشکل بر خورد می کنند.  دقت کنید تجربه بیست سال مشاوره با دانش آموزان  به من ثابت کرده  حداقل  نمره ایی که  آموزش و پرورش برای ورود به این رشته  اعلام کرده  ملاک خوبی برای تغیین رشته نیست و کسب نمرات بالای 17 در دروس ریاضی و علوم ضروری می باشد.

از این جهت  اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز برای تصمیم گیری نهایی حتما با مشاور مدرسه مشورت نمایید.
1-معدل نمرات  خرداد یا شهریور دروس ریاضی سال هفتم وهشتم با ضریب یک  و سال  نهم  تحصیلی با ضریب سه نباید کمتر از 14 باشد

2--معدل نمرات  خرداد یا شهریور درس علوم تجربی سال هفتم وهشتم با ضریب یک  و سال  نهم  تحصیلی با ضریب سه نباید کمتر از 13 باشد

4- علاوه بر شرایط گفته شده دانش آموز می بایست در نمرات مشاوره ایی هم بالاترین امتیاز ها را کسب کرده باشد تا با توجه به ظریفت منطقه  آموزش و پرورش محل سکونت  بتواند مجوز ثبت نام در مدارس دولتی را بگیرد . این محدودیت در ثبت نام شامل مدارس غیر دولتی و مدارس نمونه دولتی نمی شود.


7 months ago

برای ورود به  رشته علوم تجربی به نکات زیر توجه کنید.

- این رشته مناسب با آن دسته از دانش آموزانی است که  توانایی لازم  در درک مفاهیم انتزاعی ریاضی و  درک و به یاد سپاری دروسی همچون زیست شناسی و شیمی  را داشته  باشند.در غیر این صورت در سال های بالاتر با  پیچیده شدن  دروسی همچون زیست شناسی فیریک و هندسه با مشکل بر خورد می کنند.  دقت کنید تجربه بیست سال مشاوره با دانش آموزان  به من ثابت کرده  حداقل  نمره ایی که  آموزش و پرورش برای ورود به این رشته  اعلام کرده  ملاک خوبی برای تغیین رشته نیست و کسب نمرات بالای 17 در دروس ریاضی و علوم ضروری می باشد.

از این جهت  اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز برای تصمیم گیری نهایی حتما با مشاور مدرسه مشورت نمایید.
1-معدل نمرات  خرداد یا شهریور دروس علوم تجربی سال هفتم وهشتم با ضریب یک  و سال  نهم  تحصیلی با ضریب سه نباید کمتر از 14 باشد

2--معدل نمرات  خرداد یا شهریور درس ریاضی سال هفتم وهشتم با ضریب یک  و سال  نهم  تحصیلی با ضریب سه نباید کمتر از [u]13[/u] باشد

4- علاوه بر شرایط گفته شده دانش آموز می بایست در نمرات مشاوره ایی هم بالاترین امتیاز ها را کسب کرده باشد تا با توجه به ظریفت منطقه  آموزش و پرورش محل سکونت  بتواند مجوز ثبت نام در مدارس دولتی را بگیرد . این محدودیت در ثبت نام شامل مدارس غیر دولتی و مدارس نمونه دولتی نمی شود.


7 months ago

ویرایش جدید
برای ورود به  رشته  ادبیات و علوم انسانی به نکات زیر توجه کنید.
آن دسته از دانش آموزانی که علاقمند هستند تا در حوزه رشته های اجتماعی ازقبیل مدیریت ، روان شناسی و حقوق ادامه تحصیل بدهند و حوصله مطالعه کتاب هایی همجون مطالعات اجتماعی و عربی را دارند با کسب شرایط زیر می توانند از سال دهم در رشته علوم انسانی ادامه تحصیل بدهند.

1-معدل نمرات  خرداد یا شهریور دروس ادبیات فارسی سال هفتم وهشتم با ضریب یک  و سال  نهم  تحصیلی با ضریب سه نباید کمتر از 14 باشد

2--معدل نمرات  خرداد یا شهریور درس عربی سال هفتم وهشتم با ضریب یک  و سال  نهم  تحصیلی با ضریب سه نباید کمتر از 12 باشد

3- -معدل نمرات  خرداد یا شهریور درس مطالعات اجتماعی سال هفتم وهشتم با ضریب یک و سال نهم  تحصیلی با ضریب سه نباید کمتر از 13 باشد

4- علاوه بر شرایط گفته شده دانش آموز می بایست در نمرات مشاوره ایی هم بالاترین امتیاز ها را کسب کرده باشد تا با توجه به ظریفت منطقه  آموزش و پرورش محل سکونت  بتواند مجوز ثبت نام در مدارس دولتی را بگیرد . این محدودیت در ثبت نام شامل مدارس غیر دولتی و مدارس نمونه دولتی نمی شود.


7 months ago

زمان دریافت کارت ورودبه جلسه کنکور ۹۶


حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: اطلاعیه درباره تاریخ برگزاری، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ از فردا یکشنبه ۴ تیرماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود که در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه ۵ و ۱۲ تیرماه ۹۶ هم منتشر می شود.

وی افزود: به داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶ اکیدا توصیه می شود که نسبت به مطالعه دقیق اطلاعات منتشر شده اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال ۹۶ در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه سال ۹۶ در ۳۷۲ شهر و بخش کشور برگزار می شود.

وی گفت: کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ از روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان از روز ۱۱ تیر تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و پرینت کارت خود را دریافت کنند.

توکلی اظهار کرد: آزمون سراسری در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه ۱۵ تیر و آزمون گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۱۶ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه ۱۶ تیر برگزار می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه آزمون سراسری سال ۹۶ برای هر یک از گروه های آزمایشی پنج گانه به طور جداگانه برگزار می شود و هر کدام از داوطلبان در صورت شرکت در یک، دو یا سه گروه آزمایشی باید کارت ورود به جلسه آزمون خود را جداگانه دریافت کنند.

🔴 داوطلبان کنکور 96
💥 داوطلبانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشی کنکور شرکت کردند باید 2 یا 3 کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند .
از روز یکشنبه 11 تیر تا چهارشنبه 14 تیر 96

🔆فراموشی در زمان باقی مانده تا کنکور!🔆
تعداد زیادی از داوطلبان هر سال در این موقع سال می گویند: "انگار همه چیز را فراموش کرده ایم، انگار هر چه بیشتر می خوانیم بیشتر یادمان می رود."
عزیزان ، توجه کنید که اگر به مطلبی در گذشته مسلط بوده اید ، ولی الان آن را به یاد نمی آورید، این اتفاق به معنای فراموشی آن مطلب نیست، بلکه دسترسی شما به آن مطلب کاهش یافته است . این کاهش دسترسی یا عدم دسترسی می تواند به دلیل استرس ، عدم مرور ، عدم تمرکز ، خواب کم و یا تغذیه نامناسب باشد. پس بهتر است حتما خواب کافی (حداقل6ساعت پیوسته) ، تغذیه مناسب و مرور را در برنامه خود قرار دهید. اما درباره استرس ، اگر فکر می کنید بیش از حد است و باعث ضربه روحی شما می شود ، قبل از کنکور به یک روان شناس مسلط مراجعه کنید و از او کمک بخواهید.

10 months ago

آدرس هنرستان هنرهای زیبای پسران  
تهران خیابان انقلاب پیچ شمیران خیابان نور محمدی  کوچه بصیرالملک پلاک 87
تلفن 776635073

10 months ago
انتخاب رشته

اولویت انتخاب رشته در سال جاری بر اساس امتیاز هدایت تحصیلی تعیین می شود

10 months ago
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!